CintaLaura : Mas, ada Koucing Anggoura?
Yang Jaga Toko : Gak ada Mbak…
CintaLaura : Kalo koucing Pershyiaaa???
Yang Jaga Toko : Gak ada juga mbak…
CintaLaura: Oh my God!! Okay!! Kalo koucing kempoung(kucing kampung)?
Yang Jaga Toko : Kita gak jual kucing mbaak…. (kesel)
CintaLaura : Heey!!! So why!!!??? Kenapa di depan kamu tulis “toko CAT”??!!.. ĦƺĦƺĦƺĦƺ…>:D=)):D.

Advertisements