Sia mah sato euweuh guna, endog leutik, ukur payu saratus perak!”  ceuk meri nyarita ka puyuh.
“Ari harga endog di dinya sabaraha kitu?” :/  ceuk puyuh nembalan.
“Sarebu!” B) tembal meri sombong.
“Yeuh, dengekeun !  Kuring oge sabenerna mah bisa ngendog sagede endog anjeun teh  , ngan hoream , ma enya pikeun ngudag beda duit 900 perak kudu bari dobol . . . bujur!”   B) ceuk puyuh bari ngaleos.
‎​​Hìí  Hìí \=D/ Hìí  Hìí

Advertisements